Ambulante zorg

Home >> Aanbod >> Ambulante zorg

Ambulant
Ambulante zorg is ondersteuning bij jou thuis. Licht waar het kan, intensief waar nodig. Uitgangspunt is dat de jij zoveel mogelijk zeggenschap houdt over jouw eigen leven, waar nodig met ondersteuning vanuit BuitenGewoon.

Wat houdt het in?
Jijzelf of het huishouden/gezin wordt zodanig motiverend, adviserend en instruerend ondersteund dat jij of het huishouden/gezin in staat is zo zelfredzaam mogelijk de algemene dagelijkse levensverrichtingen uit te voeren, een gestructureerd huishouden te voeren, sociale relaties aan te gaan en te onderhouden en/of maatschappelijk deel te nemen.

Om dit te realiseren wordt ambulant (individueel of in groepsverband) ondersteuning geboden bij:
• Het structureren en uitvoeren van dagelijkse, praktische vaardigheden op alle relevante levensgebieden (persoonlijk functioneren, lichamelijke gezondheid, psychische gezondheid, opvoeden en opgroeien, zingeving, financiën en administratie, wonen).
• Het aangaan en onderhouden van sociale contacten, aansluitend op wat passend is bij jou;
• Het invulling geven aan participatie in de samenleving.

Aanmelden

 

 

 

 

 

 

 

Open chat
Hulp nodig?