Ik ben zorgprofessional

Home >> ik ben zorgprofessional

Aanbod
Voor zowel dagbesteding als ambulante ondersteuning bieden wij maatwerk.

Multidisciplinair overleg
Licht waar het kan, intensief waar nodig. BuitenGewoon werkt in complexe gevallen samen in een breed netwerk. Onder anderen maar niet beperkt tot het F-ACT, huisartsen, arts-specialisten, begeleiders en behandelaars. Wanneer maatwerk het uitgangspunt van onze dienstverlening is, gaat dit niet zonder goed overleg.

Dagbesteding
Dagbesteding bij BuitenGewoon is veelal een maatwerkvoorziening, waarbij een klein deel van de ondersteuning groepsactiviteiten zijn en de rest van het aanbod gecreëerd wordt rondom de wensen en mogelijkheden van de deelnemer. Licht waar het kan, intensief waar nodig.

Ambulante zorg
Iedereen heeft recht op een menswaardig bestaan. Om dit te realiseren wordt ambulant (individueel of in groepsverband) ondersteuning geboden bij:
• Het structureren en uitvoeren van dagelijkse, praktische vaardigheden op alle relevante levensgebieden (persoonlijk functioneren, lichamelijke gezondheid, psychische gezondheid, opvoeden en opgroeien, zingeving, financiën en administratie, wonen).
• Het aangaan en onderhouden van sociale contacten, aansluitend op wat passend is bij jou;
• Het invulling geven aan participatie in de samenleving.

Open chat
Hulp nodig?