Werken bij ons ▸ ☎  Bel: 023 - 583 15 11

Klachten & complimenten

Lees hier meer over de klachtenprocedure of hoe je complimenten kunt geven.


Klachten

Ben je als cliënt of belangenbehartiger ontevreden over de zorg of begeleiding van BuitenGewoon, dan kun je een klacht indienen. BuitenGewoon heeft hiervoor een interne klachtenregeling. Deze klachtenregeling volgt de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

De Wkkgz voorziet in een snelle interne procedure bij de behandeling van een klacht door een klachtenfunctionaris. Als daarmee de klacht niet is opgelost, kan je je wenden tot een (landelijke) externe geschillencommissie, de Geschillencommissie Zorg, waarbij BuitenGewoon zich heeft aangesloten. BuitenGewoon heeft ervoor gekozen naast deze mogelijkheid de mogelijkheid te handhaven een klacht in te dienen bij een eigen klachtenfunctionaris. De eigen klachtenfunctionaris is daarmee een bovenwettelijke mogelijkheid.


Interne procedure

Misschien is er sprake van een misverstand en ben je geholpen met een duidelijke uitleg. We kunnen je vragen beantwoorden of we kunnen samen op zoek gaan naar een oplossing. Dus blijf niet alleen met je klacht zitten maar ga met ons in gesprek. Zo verbeteren we de zorg, niet alleen voor jou, maar ook voor anderen.

Voor je klacht kun je, in eerste instantie, terecht bij Jolinthe Groot. Zij is binnen BuitenGewoon de klachtenfunctionaris en vertrouwenspersoon. Zij kan het volgende voor je doen: luisteren naar je verhaal en meedenken over een oplossing; uitleg en informatie geven over de klachtenprocedure; de klacht – eventueel anoniem – registreren. Jolinthe is te bereiken via: jgroot@st-bg.nl

Wat gebeurt er met je klacht?Klachtencommissie van De Geschillencommissie Zorg

Is je klacht onvoldoende opgelost, of duurt de afhandeling van je klacht langer dan zes weken, dan kun je je klacht indienen bij de klachtencommissie van De Geschillencommissie Zorg.

De klacht kun je digitaal of via een vragenformulier indienen. De klachtencommissie zal je advies geven en bijstaan bij het formuleren van de klacht en het onderzoeken van de mogelijkheden om tot een oplossing te komen. Ze geeft aan wat de behandeling van de klacht kost.

Nadat de klachtencommissie de klacht heeft ontvangen, nemen zij de klacht in behandeling.

Hier kunt u de procedure bekijken. https://www.degeschillencommissiezorg.nl/procesinformatie/


Compliment

We horen het ook graag als het goed gaat. Jouw begeleider zal het altijd leuk vinden om te horen wat er goed gaat, of je kunt je verhaal delen op facebook of sturen naar info@st-bg.nl.

naar boven