Werken bij ons ▸ ☎  Bel: 023 - 583 15 11

Privacyverklaring


BuitenGewoon gaat op een verantwoorde en controleerbare wijze om met de gegevens die de cliënt aan ons verstrekt. Wij hebben dit vastgelegd in ons Privacystatement. In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens de instantie die belast is met vraagstukken rond dit thema.


Kijk voor meer informatie op http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl


naar boven